Fundusze VC (ASI)

Identyfikacja ryzyk

Dla funduszy Venture Capital realizujemy  badania due diligence finansowe, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badnia due diligence identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe. Potencjalnemu nabywcy dostarczamy kwantyfikację zidentyfikowanych ryzyk, co pozwala podjąć decyzję o wejściu lub nie w daną spółkę. W przypadku decyzji o zainwestowaniu nasz raport badania due diligence daje funduszowi możliwość negocjacji korzystniejszych warunków inwestycji. Nie poprzestajemy jedynie na identyfikacji ryzyk – nasz zespół jest w stanie dokonać re-modelowania finansowego aby urealnić business case Startupu.

Co nas wyróżnia

Kompleksowa obsługa

Posiadamy szerokie kompetencje merytoryczne – certyfikaty Doradcy Inwestycyjnego, ACCA, Doradcy Podatkowego i Radcy Prawnego. Fundusze VC pod jednym dachem otrzymują kompleksową usługę niedostępną u konkurencji. Specjalizujemy się w obsłudze funduszy VC, doskonale rozumiemy ich potrzeby raportowe. Dlatego w sytuacji zainwestowania przez fundusz środków w Startup jesteśmy w stanie podjąć się pełnej obsługi księgowej, podatkowej i raportowej, co zapewnia transparentność takiego raportowania.

Kim jesteśmy

Zespół ekspertów

Mamy doświadczenie w zarządzaniu finansami, księgowością i podatkami zarówno w dużych międzynarodowych organizacjach, jak i Startupach. Obsługujemy fundusze VC oparte o strukturę Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej o wartości portfela blisko 2 mld PLN. Posiadamy praktyczną znajomość wymogów raportowych i regulacyjnych obowiązujących stuktu ASI / ZASI  obsługujmy również spółki portfelowe, czy Startupy. Realizując proces badnia due diligence fianansowego, due diligence księgowe, czy due diligence podatkowe  dostarczamy cross-dyscyplinarny zespół ekspertów z renomowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Due diligence Startupu

Realizowany przez nas proces badnia Due diligence dzieli się na poszczególne etapy. Począwszy od wstępnego przeglądu materiałów, poprzez szczegółową analizę badnia due diligence księgową, analizę badnia bue diligence podatkową, ocenę zdolności biznesowej do generowania zysków. Efektem naszych prac jest opracowanie dla Klienta (funduszu VC lub inwestora branżowego) raportu badania due diligence z przeprowadzonych prac wskazującego na ewentualne ryzyka zidentyfikowane podczas analizy due diligence. Realizujemy wyceny spółek czy wyceny wartości IP zarówno dla Funduszy, inwestorów branżowych czy potencjalnych spółek portfelowych.

 

Analiza Due Diligence Startupu - fundusze VC ASI-ZASI

Zespół Due diligence

Mając wieloletnie doświadczenie zawodowe w renomowanych instytucjach finansowych rozumiemy, że projekt due diligence wymaga zaangażowania cross-dyscyplinarnego zespołu ekspertów. Dlatego w realizowane przez nas projekty angażujemy fachowców z obszaru księgowości, corporate finance, prawa podatkowego i gospodarczego oraz marketingu i sprzedaży. Nasz cel to dać inwestorowi (funduszowi VC lub inwestorowi branżowemu) możliwie wysoki poziom zabezpieczenia poprzez identyfikację kluczowych ryzyk wynikających z planowanej inwestycji w Startup.

Dariusz Landsberg
Dariusz Landsberg
Doświadczony dyrektor finansowy i członek ACCA z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości,  księgowości i controllingu finansowym.  
Dariusz Frańczak
Dariusz Frańczak
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr 439) legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, depozytariusza oraz firmy księgowej.
Adam Buczel
Adam Buczel
Radca Prawny specjalizujący się w regulacjach dystrybucji produktów finansowych. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży pośrednictwa finansowego.
Piotr Chojnacki
Piotr Chojnacki
Doradca Podatkowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze finansów, rachunkowości i podatków m. in we Flint Group Polska, Infosys BPO

 

Nasze kwalifikacje i doświadczenie

Nasze doświadczenie niezbędne aby świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi Due diligence, zdobywaliśmy w takich organizacjach m. in. jak Citibank Handlowy S.A., General Electric, ABN Amro Bank,  Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank Polska S.A. i mBank.

Legitymujemy się członkostwem w brytyjskiej izbie biegłych rewidentów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i tytułem Doradcy Inwestycyjnego przy KNF. Realizując projekty due diligence wykorzytujemy metodologię PMI (Project Management Institute), którego również jesteśmy członkiem.

Nasi Klienci to fundusze VC oparte o strukturę ZASI/ASI działające w oparciu o wpis do rejestru KNF oraz Startupy znajdujące się w portfelach inwestycyjnych funduszy VC oraz zagraniczne Startupy działające w ramach Programu PFR Poland Prize. Znamy wszystkie wymogi raportowe, którymi objęte są Alternatywne Spółki Inwestycyjne działające w ramach Programów PFR Starter, PFR Biznest,  PFR OI FIZ, PFR CVC oraz NCBiR.

 

kwalifikacje2