dlaczego genprox

Nasze kompetencje i doświadczenie w obsłudze funduszy i startupów

Nasi Klienci to fundusze VC oparte o strukturę ZASI/ASI działające w oparciu o wpis do rejestru KNF oraz Startupy znajdujące się w portfelach inwestycyjnych funduszy VC oraz oddziały zagranicznych podmiotów. 

Nasz Zespół:

Nasz Zespół to doświadczenie niezbędne aby świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi Due diligence, zdobywaliśmy w takich organizacjach m. in. jak Citibank Handlowy S.A., General Electric, ABN Amro Bank,  Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank Polska S.A. i mBank.

Legitymujemy się członkostwem w brytyjskiej izbie biegłych rewidentów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i tytułem Doradcy Inwestycyjnego przy KNF. Realizując projekty due diligence wykorzystujemy metodologię PMI (Project Management Institute), którego również jesteśmy członkiem.


Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK), które zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce.

Nasz zespół

Dariusz Landsberg

Dyrektor zarządzający

Doświadczony dyrektor finansowy i członek ACCA z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości, księgowości i controllingu finansowym.

Dariusz Frańczak

Manager ds. Wycen

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr 439) legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, depozytariusza oraz firmy księgowej.

Adam Buczel

Manager ds. Prawnych

Radca Prawny specjalizujący się w regulacjach dystrybucji produktów finansowych. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży pośrednictwa finansowego.

Karolina Szubińska

Manager ds. Księgowości

Doświadczona ksiegowa w prowadzeniu księgowości, rozliczeń podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej dla struktur ZASI / ASI oraz spółek portfelowych.

Piotr Chojnacki

Manager ds. Podatków

Doradca Podatkowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze finansów, rachunkowości i podatków m. in. we Flint Group Polska, Infosys BPO.

Paulina Wierzchowska

Analityk Biznesowo-Systemowy

Członek zespołu informatycznego zajmujący się analizami biznesowo systemowymi. Specjalista w tworzeniu raportów w oparciu o SQL Server, z użyciem narzędzi BI.