dlaczego genprox

Nasze kompetencje i doświadczenie w obsłudze funduszy i startupów

Nasi Klienci to fundusze VC oparte o strukturę ZASI/ASI działające w oparciu o wpis do rejestru KNF oraz Startupy znajdujące się w portfelach inwestycyjnych funduszy VC oraz oddziały zagranicznych podmiotów. 

Nasz Zespół:

Nasz Zespół to doświadczenie niezbędne aby świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi Due diligence, zdobywaliśmy w takich organizacjach m. in. jak Citibank Handlowy S.A., General Electric, ABN Amro Bank,  Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank Polska S.A. i mBank.

Legitymujemy się członkostwem w brytyjskiej izbie biegłych rewidentów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i tytułem Doradcy Inwestycyjnego przy KNF. Realizując projekty due diligence wykorzystujemy metodologię PMI (Project Management Institute), którego również jesteśmy członkiem.

Nasz zespół

Dariusz Landsberg

Dyrektor zarządzający

Doświadczony dyrektor finansowy i członek ACCA z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości, księgowości i controllingu finansowym.

Dariusz Frańczak

Manager ds. Wycen

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr 439) legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, depozytariusza oraz firmy księgowej.

Adam Buczel

Manager ds. Prawnych

Radca Prawny specjalizujący się w regulacjach dystrybucji produktów finansowych. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży pośrednictwa finansowego.

Karolina Szubińska

Manager ds. Księgowości

Doświadczona ksiegowa w prowadzeniu księgowości, rozliczeń podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej dla struktur ZASI / ASI oraz spółek portfelowych.

Piotr Chojnacki

Manager ds. Podatków

Doradca Podatkowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze finansów, rachunkowości i podatków m. in. we Flint Group Polska, Infosys BPO.

Paulina Wierzchowska

Analityk Biznesowo-Systemowy

Członek zespołu informatycznego zajmujący się analizami biznesowo systemowymi. Specjalista w tworzeniu raportów w oparciu o SQL Server, z użyciem narzędzi BI.