Platforma raportowa Fundequate

Genprox jest wiodącym dostawcą usług księgowych, sprawozdawczości finansowej i raportowania regulacyjnego do KNF dla funduszy VC w Polsce. Opierając się na naszym doświadczeniu i kompetencjach wypracowanych w branży VC zaprojektowaliśmy unikalną platformę raportowania i komunikacji, która łączy Inwestorów, Fundusze i Startupy.

Platforma raportowa Fundequate

Fundequate to trzypoziomowa platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.

Fundequate daje pełną kontrolę nad strukturą kapitałową spółek portfelowych oraz dostęp on-line do danych finansowych. Podstawowe funkcjonalności platformy to m.in.:

 • Raportowanie funduszy i spółek portfelowych
 • Rejestracja transakcji kapitałowych i dłużnych
 • Analizy struktury kapitałowej Spółek (Cap Tables)
 • Definiowane miar finansowych i niefinansowych
 • Sprawozdawczość finansowa i zarządcza on-line
 • Monitoring i kontrola budżetów i ich realizacji
 • Komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy.

Innowacyjność platformy Fundequate 

 • Nie jesteśmy jedynie platformą raportową – zapewniamy nadzór merytoryczny i zgodność ze standardami raportowania
 • Łączymy inwestorów, fundusze VC oraz founderów w społeczność oferując narzędzia do komunikacji i współpracy
 • Tworzymy algorytmy predykcji cash flow na podstawie analizy danych transakcyjnych Startupów
 • Opracowujemy algorytmy wczesnego ostrzegania w przypadku zejścia Startupu z zaplanowanej ścieżki wzrostu
 • Platforma Fundequate.com jest naszym dedykowanym produktem, co oznacza, że jest w pełni customizowalna.
Zobacz więcej: fundequate.com
Dariusz Landsberg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający

dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Platforma raportowa dla funduszy VC/PE, spółek i inwestorów

Platforma Fundequate zapewnia zorganizowany proces monitorowania inwestycji kapitałowych i dłużnych, kompleksowy moduł raportowania finansowego i KPI oraz panel dla Inwestorów umożliwiający im interakcję online z funduszem.