kariera branży venture capital i startupach

Jesteśmy liderem w obsłudze księgowej, raportowej i doradczej funduszy VC i Startupów

Nasi Klienci to fundusze VC oparte o strukturę ZASI/ASI działające w oparciu o wpis do rejestru KNF oraz Startupy znajdujące się w portfelach inwestycyjnych funduszy VC oraz oddziały zagranicznych podmiotów. 

Nasz Zespół to doświadczenie niezbędne aby świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi Due diligence, zdobywaliśmy w takich organizacjach m. in. jak Citibank Handlowy S.A., General Electric, ABN Amro Bank,  Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank Polska S.A. i mBank.

Legitymujemy się członkostwem w brytyjskiej izbie biegłych rewidentów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i tytułem Doradcy Inwestycyjnego przy KNF. Realizując projekty due diligence wykorzystujemy metodologię PMI (Project Management Institute), którego również jesteśmy członkiem. Nasz zespół to przede wszystkim najlepsze w branży kompetencje, w tym: