Dariusz Landsberg

Dyrektor zarządzający

dariusz.landsberg@genprox.com

tel. +48 603 413 133 (PL)

tel. +352 661 324 404 (LU)

Dariusz Landsberg

Założyciel i dyrektor zarządzający Genprox i Fundequate posiadający 20-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości, finansach i analityce BI zdobyte w renomowanych instytucjach finansowych takich jak ABN Amro Bank, Citi Bank, General Electric i krajowych firmach inwestycyjnych. Członek Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Doświadczenie we wdrażaniu systemów finansowo-księgowych (Exact Globe, SAP, Comarch, Enova) i controllingu oraz pracy w złożonych strukturach organizacyjnych (transakcje grupowe, ceny transferowe, alokacje kosztów, konsolidacja i raportowanie zarządcze). 

Genprox dostarcza specjalistyczne usługi księgowości, rozliczeń podatkowych, raportowania regulacyjnego do KNF oraz sprawozdawczości ASI i ich spółek portfelowych. Realizujemy analizy due diligence oraz wyceny aktywów funduszy. Obsługujemy wszystkie rodzaje funduszy alternatywnych – fundusze prywatne, korporacyjne, publiczne, klasyczne VC, struktury optymalizacji aktywów oraz sukcesji międzypokoleniowej oraz platformy transakcyjne (Interactive Brokers).

Fundequate to specjalistyczna platforma raportowo-transakcyjna dla funduszy VC, ich inwestorów i spółek portfelowych usprawniająca proces zarządzania funduszem oraz dająca nowe możliwości dystrybucji.