Znaczenie pliku JPK-KR podczas finansowego due diligence

Znaczenie pliku JPK-KR podczas finansowego due diligence

Wprowadzone w ostatnich latach struktury jednolitych plików kontrolnych – JPK (m.in. JPK-KR, JPK-V7, JPK-MAG, JPK_WB, JPK_FA) mimo kolejnych obowiązków sprawozdawczych dla jednostek gospodarczych mają również swoje dobre strony.

Oprócz usprawnienia procesu kontroli przez urzędy skarbowe, z ich wprowadzenia korzyści mogą odnosić również inni użytkownicy dokumentacji księgowej spółki.

Te zalety są szczególnie widoczne z perspektywy realizacji procesów due diligence. Doradcy przeprowadzający badanie otrzymują szybki dostęp do kompleksowych danych księgowych, które są zgodne z dokumentacją podatkową oraz wewnętrznie spójne.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny – Księgi Rachunkowej umożliwia de facto pełną analizę ksiąg rachunkowych. Mimo, że na pierwszy rzut oka struktura w formie pliku .XML wygląda na skomplikowaną, to w dość łatwy i szybki sposób można ją „rozpakować” do trzech zbiorów danych. Co więcej w tym przypadku format XML w łatwy sposób można zaimportować do arkusza kalkulacyjnego.

Jak wykorzystać plik kontrolny JPK?

W tym celu należy przefiltrować tabelę z danymi wg kolumn:

 • Typ – po wybraniu parametru G otrzymujemy Zestawienie Obrotów i Sald, które możemy skopiować do osobnej zakładki;
 • Typ2 – po wybraniu parametru G otrzymujemy Dziennik operacji, który możemy skopiować do osobnej zakładki;
 • Typ3 – po wybraniu parametru G otrzymujemy Zapisy księgowe, które możemy skopiować do osobnej zakładki.

W ten sposób w kilka kroków otrzymujemy pełne księgi rachunkowe danej spółki.

Jakie wykorzystać funkcje Excel do pliki JPK?

Wykorzystując funkcje w Excelu możemy do poszczególnych zapisów księgowych przypisać m.in.:

 • Daty operacji / księgowania;
 • Nazwy kont i ich opisy;
 • Kontrahentów.

Korzyści z plików JPK

Mając w ten sposób przygotowane dane w szybki i łatwy sposób można przygotować:

 • kompleksową, przekrojową analizę bilansu (m.in. środków trwałych, inwestycji, kapitału obrotowego, zadłużenia, dofinansowania),
 • analitykę przychodów (w zależności od układu kont analitycznych i jakości zapisów księgowych),
 • analitykę kosztów operacyjnych (per rodzaj kosztu i kontrahent),
 • analizę pozostałych linii w Rachunku Zysków i Strat,
 • analizę transakcji z podmiotami powiązanymi.

Ponadto otrzymujemy możliwość analizy wyników finansowych w układzie miesięcznym. Dzięki przeprowadzeniu wszystkich opisanych analiz możliwa jest identyfikacja głównych obszarów, na których położony powinien zostać główny nacisk badania due diligence.

Dlatego przed rozpoczęciem badania warto upewnić się, że system księgowy poprawnie eksportuje strukturę JPK-KR za okresy objęte badaniem. Niestety, czasami występują problemy techniczne z generowaniem struktury, więc najlepiej spróbować ją wygenerować jeszcze przed rozpoczęciem badania spółki. Sam brak możliwości generacji pliku JPK-KR, należy interpretować jako defekt księgowy, bowiem brak możliwości poprawnej generacji tego pliku oznacza także brak możliwości jego generacji w przypadku zapytania skierowanego ze strony organów kontrolujących, kiedy dostarczenie tych danych na żądanie organu kontroli jest obligatoryjne.

Kolejnym problemem związanym z plikiem JPK-KR jest sama wielkość pliku. Generując ten plik za rok obrachunkowy w dużych przedsiębiorstwach należy liczyć się z dużym zbiorem eksportowanych danych, dla którego obsługi wymagane będą alternatywne do arkuszy kalkulacyjnych sposoby przetwarzania danych.

Podsumowanie

Należy zwrócić również uwagę, że wartość merytoryczna przekazywanych danych jest tak dobra, jak analityka zapisów określona na podstawie planu kont. W przypadku podmiotów stosujących dodatkowe klasyfikacje, podziały i tagowania, które nie są uwzględnione planie kont, taka dodatkowa informacja ulega zatarciu w przypadku eksportu.

Należy wskazać, że ustrukturyzowana forma eksportu JPK-KR zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników zarówno wśród podmiotów przeprowadzających badania due diligence jak również w przypadku innych uczestników rynku jak audytorzy czy organy kontrolne. Pomimo występujących ograniczeń w stosowaniu plików JPK-KR wynikających głownie ze skali prowadzonych operacji przez spółkę należy uznać, że wprowadzenie tego eksportu przekłada się na istotne usprawnienie procesów kontroli.

Jeżeli prowadzisz spółkę, dla której nie jesteś w stanie wygenerować pliku JPK-KR skontaktuj się z Genprox, bo możliwe, że Twoja księgowość nie spełnia standardów rynkowych.

Skontaktuj się z nami

Konrad Szutenbach

Manager ds. Analiz Biznesowych
Mail: konrad.szutenbach@genprox.com
Tel. +48 782 074 362

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg,  FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający
Mail: dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133