Fundusze VC (ASI)

Identyfikacja ryzyk

Dla funduszy Venture Capital realizujemy  due diligence finansowe, którego efektem jest raport identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe. Potencjalnemu nabywcy dostarczamy kwantyfikację zidentyfikowanych ryzyk, co pozwala podjąć decyzję o wejściu lub nie w daną spółkę. W przypadku decyzji o zainwestowaniu nasz raport daje funduszowi możliwość negocjacji korzystniejszych warunków inwestycji. Nie poprzestajemy jedynie na identyfikacji ryzyk – nasz zespół jest w stanie dokonać re-modelowania finansowego aby urealnić business case Startupu.

Co nas wyróżnia

Kompleksowa obsługa

Posiadamy szerokie kompetencje merytoryczne – certyfikaty Doradcy Inwestycyjnego, ACCA, Doradcy Podatkowego i Radcy Prawnego. Fundusze VC pod jednym dachem otrzymują kompleksową usługę niedostępną u konkurencji. Specjalizujemy się w obsłudze funduszy VC, doskonale rozumiemy ich potrzeby raportowe. Dlatego w sytuacji zainwestowania przez fundusz środków w Startup jesteśmy w stanie podjąć się pełnej obsługi księgowej, podatkowej i raportowej, co zapewnia transparentność takiego raportowania.

Kim jesteśmy

Zespół ekspertów

Mamy doświadczenie w zarządzaniu finansami, księgowością i podatkami zarówno w dużych międzynarodowych organizacjach, jak i Startupach. Obsługujemy fundusze VC oparte o strukturę Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej o wartości portfela ponad 420 mln PLN. Posiadamy praktyczną znajomość wymogów raportowych i regulacyjnych obowiązujących ASI obsługujmy również Startupy. Realizując proces Due diligence dostarczamy cross-dyscyplinarny zespół ekspertów z renomowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Due diligence Startupu

Realizowany przez nas proces Due diligence dzieli się na poszczególne etapy. Począwszy od wstępnego przeglądu materiałów, poprzez szczegółową analizę księgową, analizę podatkową, ocenę zdolności biznesowej do generowania zysków. Efektem naszych prac jest opracowanie dla Klienta (funduszu VC lub inwestora branżowego) raportu z przeprowadzonych prac wskazującego na ewentualne ryzyka zidentyfikowane podczas analizy Due diligence.

 

Analiza Due Diligence Startupu - fundusze VC ASI-ZASI

Zespół Due diligence

Mając wieloletnie doświadczenie zawodowe w renomowanych instytucjach finansowych rozumiemy, że projekt due diligence wymaga zaangażowania cross-dyscyplinarnego zespołu ekspertów. Dlatego w realizowane przez nas projekty angażujemy fachowców z obszaru księgowości, corporate finance, prawa podatkowego i gospodarczego oraz marketingu i sprzedaży. Nasz cel to dać inwestorowi (funduszowi VC lub inwestorowi branżowemu) możliwie wysoki poziom zabezpieczenia poprzez identyfikację kluczowych ryzyk wynikających z planowanej inwestycji w Startup.

Piotr Chojnacki
Piotr Chojnacki
Doradca Podatkowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze finansów, rachunkowości i podatków m. in we Flint Group Polska, Infosys BPO
Adam Buczel
Adam Buczel
Radca Prawny specjalizujący się w regulacjach dystrybucji produktów finansowych. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży pośrednictwa finansowego.
Izabela Kozakiewicz
Izabela Kozakiewicz
Iza specjalizuje się w obszarach sprzedaży i marketingu - obsługuje spółki w fazie early stage i growth oraz fundusze VC
Dariusz Landsberg
Dariusz Landsberg
Doświadczony dyrektor finansowy i członek ACCA z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości,  księgowości i controllingu finansowym.  
Dariusz Frańczak
Dariusz Frańczak
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr 439) legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, depozytariusza oraz firmy księgowej.
Emilia Frąckowiak
Emilia Frąckowiak
Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa, doradztwa prawnego, negocjacji, sporów sądowych, windykacji, opiniowania dokumentacji czy dokumentacji korporacyjnej.  

 

Nasze kwalifikacje i doświadczenie

Nasze doświadczenie niezbędne aby świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi Due diligence, zdobywaliśmy w takich organizacjach m. in. jak Citibank Handlowy S.A., General Electric, ABN Amro Bank,  Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank Polska S.A. i mBank.

Legitymujemy się członkostwem w brytyjskiej izbie biegłych rewidentów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i tytułem Doradcy Inwestycyjnego przy KNF. Realizując projekty due diligence wykorzytujemy metodologię PMI (Project Management Institute), którego również jesteśmy członkiem.

Nasi Klienci to fundusze VC oparte o strukturę ZASI/ASI działające w oparciu o wpis do rejestru KNF oraz Startupy znajdujące się w portfelach inwestycyjnych funduszy VC oraz zagraniczne Startupy działające w ramach Programu PFR Poland Prize. Znamy wszystkie wymogi raportowe, którymi objęte są Alternatywne Spółki Inwestycyjne działające w ramach Programów PFR Starter, PFR Biznest,  PFR OI FIZ, PFR CVC oraz NCBiR.

 

kwalifikacje2