Księgowość ASI, Podatki i Raportowanie funduszu VC

Księgowość ASI lub WZASI, w przypadku wewnętrznie zarządzanej ASI, musi zapewnić taką granulację danych dotyczących portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom stawianym przez Ustawę o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest też wymiar raportowania zarządczego i raportowania okresowego do inwestorów. 

Kiegowosc ASI

Standaryzacja księgowości funduszu VC

Kształtujemy rynek funduszy VC od ponad 6 lat kiedy to ASI weszły na dobre do polskiego porządku prawnego. Dlatego też obsługiwanym funduszom VC zapewniamy ujednoliconą politykę rachunkowości, spójny plan kont uwzględniający specyfikę raportową, jednolite kryteria rozpoznawania przychodów i kosztów oraz wystandaryzowaną metodologię kwalifikacji instrumentów finansowych i wycenę aktywów ASI. Dzięki zastosowaniu spójnego modelu danych dla spółek z portfela ASI zapewniamy sprawne zamknięcie miesiąca i roku bez potrzeby agregowania i ujednolicania danych otrzymywanych od spółek z portfela inwestycyjnego.

 

Nasze kwalifikacje i doświadczenie w obsłudze ASI

Posiadamy szerokie kompetencje merytoryczne – certyfikaty Doradcy Inwestycyjnego, ACCA, Doradcy Podatkowego i Radcy Prawnego. Dlatego obsługiwane przez nas fundusze VC w jednym miejscu otrzymują kompleksową usługę niedostępną u żadnej innej firmy księgowej lub kancelarii prawnej. Specjalizujemy się w obsłudze funduszy VC, doskonale rozumiemy ich potrzeby raportowe. Dlatego jesteśmy w stanie podjąć się pełnej obsługi księgowej, podatkowej i raportowej zarówno funduszy VC jak i jego portfela spółek.

Dowiedz się więcej o naszych usługach księgowych i sprawozdawczych dla ASI

Dariusz Landsberg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający

dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133