Podatek dochodowy w ASI – trzy stopnie wtajemniczenia.

Rozliczenie podatku dochodowego ASI

Zarządzający ASI dokonując odpowiedniej klasyfikacji przychodów i kosztów mogą wpływać na wynik podatkowy ASI. Odpowiednia klasyfikacja, nawet jeśli nie przekłada się na bieżące rozliczenia podatkowe, może ograniczać przyszły podatek dochodowy.

 

Problem Zarządzających ASI

W polskim systemie podatkowym obowiązku podział wyniku podatkowego na dwa źródła uzyskania przychodu (przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe przychody). Klasyfikacja pozycji przypisanych do poszczególnych źródeł odbywa się na gruncie ustawy o CIT. Podział ten jest istotny, gdyż kompensowanie wyniku pomiędzy tymi dwoma źródłami nie jest możliwe, natomiast możliwym jest rozliczanie historycznych strat w ramach poszczególnych źródeł.

Forma i zakres prowadzonej przez ASI działalności wykracza poza zakres standardowej spółki prawa handlowego, dlatego też ustaw o CIT nie zawsze optymalnie określa obowiązki podatkowe dla ASI. W rezultacie podział wyniku podatkowego pomiędzy źródła kapitałowe, a pozostałe przychody jest źródłem wątpliwości dla istotnej części rynku ASI.

Większość rynku ASI nawet jeśli uzyskuje pozytywne wyniki finansowe, to są one powodowane przeszacowaniem wartości portfela, co nie jest zdarzeniem podatkowym (zdarzeniem podatkowym jest dopiero zrealizowana transakcja). W takim przypadku, gdy nie ma istotnego bieżącego obowiązku podatkowego, temat podatków jest traktowany nieco po macoszemu. Takie podejście jest niesłuszne, bowiem obecnie nagromadzona tarcza podatkowa może zostać wykorzystana przy przyszłych rozliczeniach podatkowych w sytuacji gdy Alternatywna Spółka Inwestycyjna nie będzie w stanie skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zysków kapitałowych, bo np. nie będzie w stanie utrzymać inwestycji na poziomie nie mniejszym niż 5% przez okres 2 lat. 

 

Problematyczna klasyfikacja

Obserwując rynek ASI dochodzimy do wniosku, że aktualnie w przypadku rozliczeń podatkowych najbardziej problematycznymi są dwie sytuacje:

Koszty operacyjne ASI

W ramach prowadzonej działalności ASI ponosi szereg kosztów takich jak: wynagrodzenia, usługi obce czy wydatki za zakup niezbędnego sprzętu. W ramach klasycznego rozliczenia podatkowego takie koszty klasyfikowane są jako koszty działalności pozostałej. Możliwym jest natomiast klasyfikacja takich kosztów do działalności kapitałowej, a w konsekwencji obniżenie wyniku osiąganego na tej właśnie działalności, która co do zasady jest podstawowy dla ASI. Szerzej ten temat opisaliśmy w artykule: https://genprox.com/blog/koszty-operacyjne-asi-cit/ .

Otrzymane odsetki

Według literalnego brzemienia ustawy o CIT przychody odsetkowe są zaliczane do źródeł pozostałych, natomiast w związku ze specyfiką działalności ASI, gdzie podmiot ten może prowadzić jedynie działalność inwestycyjną – możliwa jest klasyfikacja takich przychodów jako przychody z działalności kapitałowej. Szerzej ten temat opisaliśmy w artykule: https://genprox.com/blog/przychody-odsetkowe-asi-cit/. Kwestia przychodów odsetkowych nabiera na znaczeniu w sytuacji obserwowanego w roku 2023 istotnego oprocentowania lokat, gdzie u wielu naszych klientów wystąpiły istotne przychody odsetkowe. 

Uzyskaj dostęp do całej treści.
Zaloguj się lub Zarejestruj

Skontaktuj się z nami

Dariusz Frańczak

Dariusz Frańczak, Dyrektor ds. wycen
dariusz.franczak@genprox.com
Tel. +48 696 011 123

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133