Spółka komandytowa podatnikiem CIT – projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada m.in. objęcie spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719141#12719141

 

Analizując aktualny rejestr Zarządzających ASI prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na 164 zewnętrznie zarządzanych ASI 86 z nich zarejestrowanych jest jako spółki komandytowe. Z naszego doświadczenia wynika, że motywacje zarządzających dla rejestracji ASI jako spółka komandytowa były dwojakie – po pierwsze łatwiejsza procedura rejestracji oraz niższe koszty utrzymania struktury ZASI-ASI, po drugie transparentność podatkowa spółki komandytowej. Tu warto przypomnieć, że wiele mniejszych funduszy VC z założenia nie mogło liczyć na skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego z zysków kapitałowych wprowadzonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 17 ust. 1. pkt 58a) mówiącego iż, zwolnione z podatku są dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zatem tak drastyczna zmiana przepisów podatkowych dla ponad połowy rynku funduszy VC działających w oparciu o zewnętrznie zarządzaną Alternatywną Spółkę Inwestycyjną stanowić będzie duże wyzwanie za zarządzających. Nie wspominając o wehikułach stworzonych dla inwestorów (Limited partners) i zespołu zarządzającego (General partner). W Genprox jesteśmy gotowi aby pomóc Państwu w redefinicji strategii podatkowej Waszej struktury inwestycyjnej.

Dariusz Landsberg, FCCA

Dariusz Landsberg, FCCA

Dyrektor zarządzający. Dyrektor finansowy i CFO, członek ACCA z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości, księgowości i controllingu finansowym.