Wycena farmy fotowoltaicznej

Ostatnie miesiące to okres wzmożonego zainteresowania branżą fotowoltaiczną. Dotyczy to zarówno podmiotów oferujących instalacje dla klienta detalicznego, developerów i operatorów farm fotowoltaicznych, jak również podmiotów nakierowanych na tworzenie innowacji wokół solarnych źródeł pozyskania energii.

 

Firmy fotowoltaiczne i wyceny spółek fotowoltaicznych


O skali wzrostu rynku świadczy przyrost zainstalowanej mocy, która według danych PSE wzrosła w ciągu roku z poziomu 1 GW do prawie 2,7 GW, a wzrost był głównie kreowany przez rozwój rynku prosumentów zainteresowanych niewielkimi dachowymi instalacjami i redukcją rachunków za prąd. Nie bez znaczenia dla tych inwestorów są programy wsparcia dla fotowoltaiki, z których sztandarowym jest „Mój Prąd”. Program ten jednak kończy się 18 grudnia 2020 r., co może ostudzić wzrost rynku instalacji prosumenckich (dotacja mogła odpowiadać nawet za przeszło 25% kosztów instalacji).

Z drugiej strony obserwujemy wzrost zainteresowania developmentem farm fotowoltaicznych, zwłaszcza tych o mocy do 1 MW z pozytywnymi wynikami aukcji w zakresie gwarantowanej ceny odbioru prądu.

Przy takim otoczeniu oczekujemy, że kolejne miesiące będą okresem, w którym za przyrost mocy w fotowoltaice, w coraz większym stopniu odpowiedzialni będą dostawcy hurtowi (farmy fotowoltaiczne).

Przy takim scenariuszu oczywistym są dwie tendencje:

  • konsolidacja i odchodzenie od czysto instalacyjnego profilu działalności,
  • konsolidacja portfolio farm fotowoltaicznych.

 

Rynek fotowoltaiki

Dynamiczny okres, w którym się obecnie znajdujemy sprzyja realizacji przekształceń właścicielski. Przy takich transakcjach kluczowym parametrem pozostaje kwestia wyceny. W przypadku pojedynczych farm fotowoltaicznych jest to najczęściej analiza przyszłych przepływów pieniężnych w połączeniu z dyskusją o przyjętych założeniach. W przypadku przejmowania całych przedsiębiorstw, to zadanie jest daleko bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji niejednokrotnie wsparciem w realizacji transakcji może być firma doradcza, która pomoże określić wartość przedsiębiorstwa oraz zwróci uwagę na kluczowe argumenty, które mogą być podnoszone przez drugą stronę transakcji.

 

Nasze doświadczenie i ekspertyza w badaniach due diligence i wycenach spółek fotowoltaiki:

  • Zrealizowaliśmy badania due diligence w zakresie finansowym, księgowym i podatkowym dla Funduszy VC.
  • Jako niezależny podmiot zrealizowaliśmy wycenę spółki z branży fotowoltaiki na potrzeby przejęcia. Transakcja opiewała na kwotę 100 mln zł.
  • Posiadamy praktyczną wiedzę i ekspertyzę w zakresie rynku fotowoltaiki.

 

Dariusz Frańczak, Doradca inwestycyjny

Dariusz Frańczak, Doradca inwestycyjny

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr 439) legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, depozytariusza oraz firmy księgowej.