Gotowa ASI na sprzedaż

ASI na sprzedaz

Gotowa struktura ZASI-ASI wpisana do rejestru KNF na sprzedaż z ASI w formie SKA. Z racji wycofania się kluczowego inwestora jej obecni inwestorzy podjęli decyzję o zbyciu struktury. Fundusz nigdy nie rozpoczął działalności inwestycyjnej. 

Obecni inwestorzy funduszu zapewnili zgodność z obowiązującymi przepisami prawa – struktura ma opublikowane sprawozdania finansowe za historyczne okresy. Zarządzający wypełnił również obowiązek regulacyjny w postaci złożenia corocznego raportu do ESPI.

 

Genprox jako podmiot specjalizujący się w kompleksowej obsłudze funduszy VC działających na podstawie struktury ZASI/ASI jest w stanie wykonać niezależny audyt ZASI/ASI pod względem prawnym, podatkowym, księgowym oraz raportowym. Sama transakcja nabycia aktywów w postaci udziałów w ZASI (Sp. z o.o.) oraz ASI (Sp. komandytowo-akcyjna) nastąpi po między jej obecnymi udziałowcami / akcjonariuszami a podmiotem zainteresowanym nabyciem w/w struktury.

 


Kontakt w sprawie ZASI/ASI na sprzedaż: 

Dariusz Landsberg
Doświadczony dyrektor finansowy i członek ACCA z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości, księgowości i controllingu finansowym. Zarządzanie departamentami księgowości i finansów w renomowanych organizacjach tj. ABN Amro/RBS, Citibank, General Electric. Projekty doradcze w Noble Securities, Trigon DM i Webinterpret SAS. Członek stowarzyszenia biegłych rewidentów w UK (ACCA). Zapytania w sprawie struktury ZASI/ASI: contact@genprox.com

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady ani oferty. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.