Gotowa ASI na sprzedaż

Gotowa struktura ZASI-ASI wpisana do rejestru KNF na sprzedaż z ASI w formie SKA. Z racji wycofania się kluczowego inwestora jej obecni inwestorzy podjęli decyzję o zbyciu struktury. Fundusz nigdy nie rozpoczął działalności inwestycyjnej.

 

 

Obecni inwestorzy funduszu zapewnili zgodność z obowiązującymi przepisami prawa – struktura ma opublikowane sprawozdania finansowe za historyczne okresy. Zarządzający wypełnił również obowiązek regulacyjny w postaci złożenia corocznego raportu do ESPI.

Genprox jako podmiot specjalizujący się w kompleksowej obsłudze funduszy VC działających na podstawie struktury ZASI/ASI jest w stanie wykonać niezależny audyt ZASI/ASI pod względem prawnym, podatkowym, księgowym oraz raportowym. Sama transakcja nabycia aktywów w postaci udziałów w ZASI (Sp. z o.o.) oraz ASI (Sp. komandytowo-akcyjna) nastąpi po między jej obecnymi udziałowcami / akcjonariuszami a podmiotem zainteresowanym nabyciem w/w struktury.