Polak Inwestor: Edycja – Startupy

 

Bezpośrednie inwestycje w Startupy oraz w fundusze VC nadal stanowią rzadkość na polskim rynku kapitałowym. Stosowany przez fundusze VC model komunikacji z inwestorami, a zwłaszcza brak okresowego informowania o wynikach funduszu w naszej ocenie nie przyczynia się do poprawy tej sytuacji.

Możliwość łatwego wyjścia z inwestycji i transparentna komunikacja performace funduszu w trakcie życia inwestycji to w moim zdaniem kluczowe czynniki poszerzenia bazy inwestorów indywidualnych i budowy długoterminowego zaufania do branży VC.

 

 

Jako partner zarządzający Genprox – firmy specjalizującej się w obsłudze funduszy VC i ich spółek portfelowych dostrzegłem tą potrzebę na rynku. To pozwoliło stworzyć nam platformę raportową Fundequate, gdzie fundusze VC mogą transparentnie komunikować się z inwestorami raportując do nich dane finansowe i jakościowe spółek portfelowych oraz dzieląc się informacjami o performace całego funduszu VC.

Widzimy zainteresowanie zarówno ze strony samych funduszy VC, które chcą w sposób bardziej ustrukturyzowany pozyskiwać dane od swoich spółek i transparencie komunikować się ze swoimi LP’sami oraz ze strony samych Starupów poszukujących jednego spójnego medium do wymiany informacji ze swoimi inwestorami. Platforma Fundequate obecnie dostępna jest na polskim i luksemburskim rynku VC.

Więcej w Raporcie “Polak Inwestor”

Celem badania jest poznanie otwartości polskich inwestorów na inwestycje w startupy. Ponadto chcemy zidentyfikować bariery i potrzeby na drodze podejmowanych przez inwestorów decyzji. Szczególną uwagę poświęcimy kwestii otwartości na inwestycje bezpośrednie typu “self-directed” w stosunku do inwestycji pośrednich realizowanych poprzez podmiot zarządzający lub fundusz.

 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

 

Umów się na sesję demo