Polak Inwestor – Assay Index

Bezpośrednie inwestycje w Startupy oraz w fundusze VC nadal stanowią rzadkość na polskim rynku kapitałowym. Stosowany przez fundusze VC model komunikacji z inwestorami, a zwłaszcza brak okresowego informowania o wynikach funduszu w naszej ocenie nie przyczynia się do poprawy tej sytuacji.

 

Możliwość łatwego wyjścia z inwestycji i transparentna komunikacja performace funduszu w trakcie życia inwestycji to w moim zdaniem kluczowe czynniki poszerzenia bazy inwestorów indywidualnych i budowy długoterminowego zaufania do branży VC.


Jako partner zarządzający Genprox – firmy specjalizującej się w obsłudze funduszy VC i ich spółek portfelowych dostrzegłem tą potrzebę na rynku. To pozwoliło stworzyć nam platformę raportową Fundequate, gdzie fundusze VC mogą transparentnie komunikować się z inwestorami raportując do nich dane finansowe i jakościowe spółek portfelowych oraz dzieląc się informacjami o performace całego funduszu VC.

Widzimy zainteresowanie zarówno ze strony samych funduszy VC, które chcą w sposób bardziej ustrukturyzowany pozyskiwać dane od swoich spółek i transparencie komunikować się ze swoimi LP’sami oraz ze strony samych Starupów poszukujących jednego spójnego medium do wymiany informacji ze swoimi inwestorami. Platforma Fundequate obecnie dostępna jest na polskim i luksemburskim rynku VC.

Więcej w Raporcie “Polak Inwestor

Celem badania jest poznanie otwartości polskich inwestorów na inwestycje w startupy. Ponadto chcemy zidentyfikować bariery i potrzeby na drodze podejmowanych przez inwestorów decyzji. Szczególną uwagę poświęcimy kwestii otwartości na inwestycje bezpośrednie typu “self-directed” w stosunku do inwestycji pośrednich realizowanych poprzez podmiot zarządzający lub fundusz.