Analiza Danych, raportowanie i prognozowanie finansowe firmy

Raportowanie i prognozowanie

Analiza danych finansowych oraz ich prawidłowa interpretacja, są kluczowymi elementami wpływającymi na rozwój firmy. Zrozumienie danych pozwala między innymi na sprawne zarządzanie kapitałem obrotowym, na utrzymywanie płynności finansowej oraz na prognozowanie przepływów pieniężnych. Dodatkowo, chcąc zapewnić przejrzystość i spójność sprawozdawczości finansowej, należy konsolidować wszystkie źródła danych w jednym miejscu. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko błędu, uzyskujemy więcej informacji oraz oszczędzamy znaczną ilość czasu. 

Kluczowe wskaźniki efektywności firmy (KPI)

Jedną z najważniejszych rzeczy w sprawozdawczości finansowej i prognozowaniu jest zidentyfikowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Analiza finansowa pozwala na wyliczanie wielu metryk, jednak należy wybrać takie, które mają istotny wpływ na wyniki firmy. To dzięki nim można na przykład ocenić czy wdrożenie nowej strategii cenowej przyniosło oczekiwane rezultaty. KPI mogą być odmienne dla firm o różnym profilu działalności oraz zależą od fazy rozwoju. Metryki, które są ważne dla startupów, mogą mieć niewielką wartość informacyjną dla firm znajdujących się w Serii A lub B. Monitorowanie KPI oraz stworzenie logicznego łańcucha wskaźników umożliwia wymierną ocenę przeprowadzonych działań oraz prognozowanie.

Prognozowanie finansowe

Głównym celem prognozowania finansowego jest wyznaczenie realistycznych
celów i działań, jest to możliwe jedynie jeśli są one oparte na danych
historycznych. Prognoza finansowa zawiera zazwyczaj prognozę przychodów,
kosztów, źródeł inwestowania oraz nakładów inwestycyjnych. Umożliwia wyznaczenie
celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych, dzięki którym zarządzający mogą
podejmować decyzje odnośnie lokowania nadwyżek pieniężnych, wyboru źródeł
finansowania czy kluczowych inwestycji. Prognozowanie powinno ściśle opierać
się na celach KPI, ponieważ to one najbardziej oddziałują na większość obszarów
w firmie. Wyznaczenie ram czasowych prognozy pozwala ocenić czy osiągnięte
rezultaty są zbieżne ze wcześniejszymi założeniami. Dzięki prognozowaniu
finansowemu możesz śledzić i maksymalizować wzrost Twojego biznesu w sposób
stabilny finansowo i przejrzysty.

Automatyzacja księgowości i procesu raportowania finansowego

Oszczędność czasu i pieniędzy – to dwie główne korzyści wynikające z automatyzacji księgowości i raportowania. Automatyzacja jest najbardziej potrzebna tam, gdzie czynności są powtarzane wielokrotnie oraz przy zagadnieniach gdzie liczy się czas. Firmy korzystające z systemów księgowych posiadających technologię OCR (z ang. Optical Character Recognition), mogą w szybki i prosty sposób wprowadzać faktury do rejestrów VAT. Posiadanie księgowości i analityki  w jednym miejscu oraz wykorzystywanie narzędzi BI, umożliwia sporządzanie raportów na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio z baz danych systemów księgowych. W rezultacie zarządzający mogą szybko podejmować decyzje dotyczące danego obszaru, na podstawie wiarygodnych danych.