Fundacja rodzinna – przegląd wygranych indywidualnych interpretacji podatkowych – marzec 2024.

Fundacja rodzinna - przegląd wygranych indywidualnych interpretacji podatkowych – luty 2024

Poniżej prezentujemy wybrane indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące praktyki podatkowej w zakresie fundacji rodzinnych.

0114-KDIP2-1.4010.49.2024.1.KW – Sprzedaż udziałów w spółce, które zostały wniesione przez fundatora do fundacji rodzinnej nie podlega opodatkowaniu CIT.

0114-KDIP2-1.4010.690.2023.1.MW – Bank jako płatnik nie jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend wypłacanych fundacji rodzinnej, ze względu na to, że fundacja rodzinna w zakresie otrzymywanej dywidendy korzysta ze zwolnienia podmiotowego w CIT.

0111-KDIB2-1.4010.483.2023.7.DD – Najem lokali mieszkalnych jak i wynajem apartamentów hotelowych posiadanych przez fundację rodzinną jest zwolniona z CIT.

0112-KDIL3.4012.77.2024.1.KFK – Wniesienie darowizny w postaci przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

0111-KDIB1-1.4010.2.2024.2.BS – Fundacja rodzinna jest zwolniona z CIT z tytułu zbycia przez fundację rodzinną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych praw wynikających z przystąpienia lub uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach lub podmiotach o podobnym charakterze, które to prawa zostały przez fundację rodzinną nabyte w celu ich zbycia.

0111-KDIB1-2.4010.36.2024.1.AK – Wniesienie udziałów wspólnika do fundacji rodzinnej nie stanowi podstawy do skrócenia terminu zapłaty dla zryczałtowanego podatku. Lista zdarzeń skutkujących skróceniem terminu jak niżej: postawienie w stan likwidacji albo upadłości, przejęcie, zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny, albo znacznie ograniczy zakres tej działalności.

0111-KDIB1-2.4010.53.2024.1.ANK – Najem nieruchomości korzysta ze zwolnienia w CIT dla fundacji rodzinnych, a wynajem krótkoterminowy nie korzysta ze zwolnienia w CIT dla fundacji rodzinnych. Dochód z tytułu wynajmu świadczonego podmiotom powiązanym, jest opodatkowany po stronie fundacji na zasadach ogólnych, tj. stawką wynoszącą 19%.

0114-KDIP2-1.4010.69.2024.2.MR1 – Korzystanie z pojazdu przez Prezesa Zarządu fundacji, który jest także fundatorem i beneficjentem fundacji w przypadku okazjonalnego spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów jest opodatkowane podatkiem CIT.

Osoby zainteresowana tematyką fundacji rodzinnej zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Frańczak

Dariusz Frańczak, Dyrektor ds. wycen
dariusz.franczak@genprox.com
Tel. +48 696 011 123

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Usługi Family Office

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy, rozliczeniach podatkowych, księgowości, raportowaniu oraz wycenie aktywów finansowych. W związku z wejściem nowych przepisów regulujących w polskim porządku prawnym status fundacji rodzinnej nasz doświadczony zespół składający się z licencjonowanych doradców inwestycyjnych, księgowych i doradców podatkowych zaangażuje się również w zabezpieczenie przyszłości Twojej rodziny poprzez fundację rodzinną.

Dowiedz się na czym polega rejestracja fundacji rodzinnej i jakie są wymagane dokumenty oraz elementy statutu fundacji rodzinnej.

Księgowość Fundacji rodzinnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni ewidencję aktywów ujętych w spisie mienia oraz ewidencję świadczeń i rozchodowania mienia fundacji. Jako podmiot specjalizujący się w ewidencji instrumentów finansowych zapewniamy rzetelne ujęcie transakcji na wszelkich instrumentach finansowych i okresowe wyceny aktywów. 

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w fundacji rodzinnej zależy od relacji rodzinnych między fundatorem, a beneficjentami. Domyślnie świadczenia otrzymywane przez beneficjentów podlegają PIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania dopiero w momencie ich wypłaty. Dobre zaplanowanie podatkowe rozliczeń pozwala albo odroczyć płatność podatku dochodowego albo uniknąć go w ogóle w sytuacji gdy majątek nie jest dystrybuowany do beneficjentów tylko akumulowany w fundacji. 

Nasz zespół to m.in. doradcy inwestycyjni, maklerzy papierów wartościowych, biegli rewidenci i licencjonowani księgowi od lat zaangażowani w wyceny i prezentację instrumentów finansowych. Jeśli planujesz wnosić do fundacji rodzinnej aktywa finansowe, to nasze wsparcie może okazać się dla Ciebie bardzo cenne. 

Fundacja rodzinna zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań oraz podlega pod obowiązek informacyjny na zlecenie KAS przekazując m.in. dane zawarte na liście beneficjentów, spis mienia oraz informacje o świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, w tym ich rodzaju, wysokości świadczeń lub wartości mienia, terminie i sposobie spełnienia świadczeń lub przekazaniu mienia. W żądaniu organ Krajowej Administracji Skarbowej określa okres, za jaki informacje mają być przekazane.