Carried Interest – rozliczenia funduszu VC z inwestorami

Wraz z wchodzeniem funduszy Venture Capital w fazę dezinwestycji pojawia się konieczność ustrukturyzowania rozliczeń z inwestorami, wyliczenia Carried Interest oraz księgowa potrzeba określenia rezerwy na ten koszt funduszu.

Co to jest Carried Interest?

Carried Interest to część zysku wygenerowana przez fundusz VC przynależna dla zarządzających funduszem. Procentowa wartość Carried Interest jest indywidualnie określana przez każdy fundusz, ale standard rynkowy mówi o 20% zysku. W założeniu jest to opłata zbliżona do wynagrodzenia zmiennego znanego z typowych funduszy inwestycyjnych. Podstawową różnicą jest jednak sposób jej kalkulacji i pobierania. O ile w przypadku funduszy inwestycyjnych opłata ta jest najczęściej pobierana w cyklach rocznych z zachowaniem dodatkowych obostrzeń (hurdle rate, high-water mark), o tyle w przypadku funduszy VC opłata ta jest pobierana najczęściej jednorazowo i występuje przy końcowym rozliczeniu funduszu. Takie podejście jest zgodne z zasadą, według której Carried Interst jest należne od realnie wypracowanych – gotówkowych zysków funduszu VC.

Zasady rozliczenia funduszu VC

Jasno określony horyzont inwestycyjnych funduszy VC, w połączeniu z jasno określonym sposobem pobierania opłat, gdzie praktycznie całość kosztów bieżących zawiera się w opłacie stałej za zarządzanie sprawia, że rozliczenie Carried Interest jest powiązane z gotówkowym wyjściami z inwestycji i rozliczeniami z inwestorami. Za przykład dla dalszych rozważań niech posłużą nam regulacje dotycząc programów PFR Ventures.

Model rozliczenia funduszu VC bazuje na dwóch strumieniach gotówki:

  • rozliczenie wniesionego przez inwestorów wkładu;
  • rozliczenie potencjalnie wygenerowanego przez fundusz VC zysku.
Carried interest_proces deinwestycji_rozliczenie wniesionego wkładu do Funduszu VC

Jak rozliczyć wniesiony wkład? Jak rozliczyć zysk funduszu VC? Kluczowe problemy w rozliczeniach pomiędzy  inwestorami, a funduszem VC oraz więcej informacji o carried interest znajdziesz na Fundequate po zalogowaniu się.

Uzyskaj dostęp do całej treści.
Zaloguj się lub Zarejestruj

Skontaktuj się z nami

Dariusz Frańczak

Dariusz Frańczak, Dyrektor ds. wycen
dariusz.franczak@genprox.com
Tel. +48 696 011 123

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133