Przegląd programów PFR Ventures w ramach FENG

Programy PFR FENG

PFR Ventures w sposób plastyczny podchodzi do rozwijającego się krajowego rynku VC, oferując programy wsparcia, które w założeniu mają trafiać w oczekiwania różnych grupy interesariuszy. Dobór odpowiedniego programu zależny jest od kompetencji zespołu zarządzającego oraz jego zdolności do pozyskania odpowiednich projektów oraz inwestorów. 

Programy PFR Ventures 

Liczba programów oferowanych przez PFR Ventures może wprowadzać w zakłopotanie uczestników rynku, którzy nie interesowali się nimi we wcześniejszej perspektywie POIR. W niniejszej sekcji przedstawimy porównanie programów PFR Ventures pod kątem ich najważniejszych charakterystyk. 

Starter 

Program dedykowany dla funduszy, które operują wśród podmiotów na wczesnym etapie rozwoju (pre-revenue). Cechą programu jest niski wkład do funduszu wnoszony przez inwestorów prywatnych. Zachętą dla inwestorów w ramach programu jest nieproporcjonalnie wysoki wskaźnik podziału zysku (2,5x większy niż wynika to z udziału inwestora w kapitale funduszu). 

Biznest 

Program dedykowany dla funduszy, które posiadają relacje z relatywnie dużą grupą inwestorów prywatnych, którzy mogą wnosić tak zwane smart-money do projektów inwestycyjnych. Program w założeniu ma również wspierać rozwój instytucji aniołów biznesu w krajowym ekosystemie VC. Biznest oferuje asymetrię w podziale zysku na korzyść inwestorów prywatnych do poziomu 1,5x. 

Otwarte Innowacje 

Program dedykowany dla funduszy, których ekspertyza leży w pozyskiwaniu, ocenie i rozwoju projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Program oferuje asymetrię w podziale zysku na korzyść inwestorów prywatnych do poziomu 1,5x. 

Koffi 

Program dedykowany dla funduszy, które koncentrują się na projektach z opracowanym produktem, znajdującym się na etapie skalowania i ekspansji. Program oferuje asymetrię w podziale zysku na korzyść inwestorów prywatnych do poziomu 1,5x. 

CVC 

Program dedykowany dla zespołów zarządzających, które posiadają zdolność pozyskania inwestora korporacyjnego zainteresowanego rozwojem danego projektu VC. Program oferuje asymetrię w podziale zysku na korzyść inwestorów prywatnych do poziomu 1,5x. 

Porównanie programów 

Głównymi kryteriami różnicującymi programy PFR Ventures są etapy rozwoju spółek oraz wysokość finansowania udostępnionego przez PFR:  

Porównanie programów PFR Ventures FENG

Im spółki stanowiące potencjalne inwestycje funduszu są na dalszym etapie rozwoju, tym większy zakładany ticket inwestycyjny oraz wyższa kapitalizacja funduszu. Programy Starter i Biznest nakierowane są na wparcie start-upów, gdzie pojedyncza inwestowana kwota jest umiarkowana, a ryzyko niepowodzenia projektu jest relatywnie duże. W przypadku programów Otwarte Innowacje i Koffi poszukiwane są projekty z wysoce uprawdopodobnioną ścieżką wzrostu, czy to poprzez rozwój produktu, czy też sam proces skalowania, co biorąc pod uwagę wyceny takich projektów, wymusza wyższą wartość pojedynczej inwestycji. W przypadku programu CVC kluczowym elementem jest technologiczny charakter inwestycji oraz możliwe synergie z zainteresowaną korporacją. 

W poniższej macierzy podsumowaliśmy przegląd programów pod kątem parametrów inwestycyjnych. 

W zakresie budżetu na realizację poszczególnych inwestycji kapitałowych, największe ograniczenia dotyczą programów Starter i Biznest, w przypadku których wielkości inwestycji ograniczone są do kwoty 5 mln PLN. Maksymalny ticket inwestycyjny w programie CVC ograniczony został do 15% budżetu inwestycyjnego. W przypadku pozostałych programów określone są minimalne progi inwestycji.

Najmniejszy wkład własny inwestorów w funduszu wymagany jest w programie Starter (20%), zaś w pozostałych programach minimalny próg ustalony został na tym samym poziomie tj. 40%. 

Programy Biznest, Otwarte Innowacje oraz CVC dopuszczają możliwość funkcjonowania funduszu w modelu koinwestycyjnym. W tym modelu inwestorzy prywatni de facto nie tworzą wspólnego funduszu VC wraz z PFR Ventures, lecz współpracują przy dokonywaniu poszczególnych inwestycji.  

Okres inwestycyjny poszczególnych programów jest zbliżony i wynosi 4-5 lat, po tym okresie w każdym przypadku następuje etap dezinwestycji, który modelowo powinien trwać również 4-5 lat. 

 

Podsumowanie 

Programy PFR Ventures dostosowane są do struktury krajowego rynku Venture Capital, gdzie występują zarówno inwestycje w start-upy, niewymagające pozyskania znaczącego finansowania (najczęściej 1-5 mln PLN), jak i inwestycje w przedsiębiorstwa z potwierdzonym modelem biznesowym nakierowane na zwiększenie skali działalności lub ekspansję zagraniczną (od kilkunastu mln PLN w górę).  

Zarządzający zainteresowani ofertę PFR Ventures, z uwagi na duże zainteresowanie procedurą naboru powinni zdecydować się na aplikację do programu, który najlepiej wpisuje się w kompetencje oraz najlepiej współgra z listą potencjalnych inwestorów oraz bazą projektów inwestycyjnych.  

Skontaktuj się z nami

Konrad Szutenbach

Manager ds. Analiz Biznesowych
Mail: konrad.szutenbach@genprox.com
Tel. +48 782 074 362

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg,  FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający
Mail: dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

 
Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Obsługujemy blisko 70% wartości aktywów pod zarządzaniem wszystkich ASI w Polsce. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.