Nowe obowiązki informacyjne ZASI do KNF od 1 stycznia 2024 r.

Obowiązki informacyjne ZASI do KNF

Dnia 5 stycznia 2024 r. KNF wystosował komunikat do wszystkich Zarządzających ASI w sprawie obowiązków informacyjnych na nich ciążących od 1 stycznia 2024 r. przyprawiając wielu z nich o szybsze bicie serca.  

Ponieważ przekazana przez KNF lista wymaganych raportów jest obszerna i dotyczy zarówno Zarządzających prowadzących działalność na podstawie wpisu do rejestru ZASI jak i Zarządzających posiadających zezwolenie oraz AFI europejskich lub EuVECA lub EuSEF postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej załączonej przez KNF tabeli analizując na chłodno każdy wymóg raportowy przytoczony przez regulatora. Wnioski mogą zaskoczyć wielu zarządzających prowadzących działalność na podstawie wpisu do rejestru ZASI.

Wymogi informacyjne dla ZASI rejestrowych, zezwoleniowych, EuVECA lub EuSEF w jednej liście

KNF informując uczestników rynku o nowych wymogach umieścił je wszystkie w jednej tabeli niezależnie od typów podmiotów, których one dotyczą – tj. ZASI rejestrowych, zezwoleniowych, EuVECA lub EuSEF. 

Analiza ‘nowych’ wymogów informacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

W Genprox przeanalizowaliśmy całą tabelę przedstawioną przez KNF i podzieliliśmy ją na 5 kategorii raportowych, którymi objęte są różne typy uczestników rynku:

  1. Bieżące obowiązki raportowe, którymi objęci są Zarządzający ASI ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, a nie ZASI rejestrowe.
  2. Istniejące coroczne sprawozdanie Zarządzającego ASI do KNF (bez zmian wymagane do końca stycznia następnego roku).
  3. Sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie w odniesieniu do każdego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
  4. Sprawozdania ASI prowadzących działalność na podstawie zezwolenia oraz zarządzających ASI prowadzących działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisanych do rejestru zarządzających EuSEF, formę oraz terminy ich dostarczania.
  5. Sprawozdania i informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia PE 345/2013 dotyczące EuVECA lub/i EuSEF.
 …

Uzyskaj dostęp do całej treści.
Zaloguj się lub Zarejestruj