Wymogi formalne i przeznaczenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Fundusz Venture Capital zgodnie z wymogami ustawy o funduszach wymaga co najmniej uzyskania wpisu do Rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. Genprox wspólnie z kancelarią Żyglicka i Wspólnicy opracował materiał informacyjny o wymogach formalnych i przeznaczeniu Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

 

Nasze doświadczenie w obsłudze ASI I ZASI

– Obsługa księgowa i raportowa Funduszy Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych w ramach projektów PFR Starter, PFR NCBR CVC, PFR Biznest, Bridge Alfa NCBR

– Obsługiwane przez nas fundusze VC zarządzają portfelem o wartości 2 mld zł

– Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych i Zarządzających

– Raportowanie Sprawozdań Finansowych za rok 2019 do KNF – 35% funduszy VC skorzystało z naszych usług

 


Napisz do nasnapisy pod ASI

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.