Wymogi formalne ASI Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej – rejestracja ASI

Fundusz Venture Capital zgodnie z wymogami ustawy o funduszach wymaga co najmniej uzyskania wpisu do Rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. Genprox wspólnie z kancelarią Żyglicka i Wspólnicy opracował materiał informacyjny o wymogach formalnych i przeznaczeniu Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

 

Nasze doświadczenie w obsłudze ASI I ZASI:

  • Obsługa księgowa i raportowa Funduszy Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych w ramach projektów PFR Starter, PFR NCBR CVC, PFR Biznest, Bridge Alfa NCBR
  • Obsługiwane przez nas fundusze VC zarządzają portfelem o wartości 2 mld zł
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych i Zarządzających
  • Raportowanie Sprawozdań Finansowych za rok 2020 do KNF – 43% funduszy VC skorzystało z naszych usług.
Dariusz Landsberg, FCCA

Dariusz Landsberg, FCCA

Dyrektor zarządzający. Dyrektor finansowy i CFO, członek ACCA z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości, księgowości i controllingu finansowym.