|
|
Spółki celowe (SPV)

Spółki celowe (SPV)

Napisz do nasTranskacje realizowane przez SPV

Obsługa księgowa spółek celowych

Genprox oferuje specjalistyczne usługi księgowości transakcyjnej, w tym księgowość spółek celowych (celowa spółka inwestycyjna – SPV). Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie księgowości i podatków spółek celowych Grupy ABN Amro Bank / RBS Bank dla PKN ORLEN o łącznej wartości ponad 720 milionów dolarów. Posiadamy również doświadczenie w obsłudze księgowo-podatkowej spółki celowej property management na terenie Wiśniowy Business Park.

Nasz zespół legitymuje się m.in. kwalifikacjami brytyjskiego stowarzyszenia Biegłych Rewidentów ACCA, Doradcy Inwestycyjnego oraz Radcy Prawnego. Naszym Klientom oferujemy pełne spektrum usług księgowych wraz z dostępem 24h na dobę do ich finansów poprzez Pulpit Managera oraz usługi controllingu i raportowania grupowego w standardzie. Wierzymy, że o naszej konkurencyjności na rynku przesądza również bliski model współpracy z Klientem. Oferujemy również unikalną platformę raportowania i komunikacji FundEquate.com, która łączy Inwestorów, Fundusze i Startupy.  Czytaj więcej.

Transakcje spv dla branży paliwowej

67%

Transakcje spv dla branży real estate

33%

ACCA i KIRP
Rejestracja i organizacja SPV

 • Rejestracja spółki prawa handlowego i usługi domicyliacji
 • Usługa nominowania członków zarządu lub prokurenta spółki (Management Services)
 • Ustrukturyzowanie procesów księgowych i raportowych zgodnie z wymogami Klienta
 • Reprezentacja spółki
Usługi księgowe

 • Opracowywanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz Polityki rachunkowości
 • Prowadzenie pełnej księgowości spólki celowej zgodnie z obowiązującymi standardami tj. Ustawą o rachunkowości, IFRS/IAS (MSSF/MSR) oraz przepisami podatkowymi na podstawie dokumentów księgowych
 • Dostęp online do danych finansowych poprzez Pulpit Managera oraz Platformę FundEquate.com
Administracja SPV

 • Usługa sekretariatu celowej spółki inwesycyjnej (organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, sporządzanie protokołów)
 • Utrzymywanie i aktualizacja rejestrów SPV
 • Utrzymywanie i przechowywanie dokumentacji transakcyjnej i korporacyjnej
 • Bieżące zarządzanie spółką celową zgodnie z wytycznymi Klienta
Kalkulacja i rozliczenie podatku

 • Kalkulacja miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT, PCC)
 • Reprezentacja Klienta przed US, ZUS
Wsparcie w realizacji transakcji

 • Kompleksowe wsparcie w realizacji złożonych transakcji (finansowanie strukturyzowane, instrumenty finansowe, hedge accounting)
 • Zarządzanie płynnością spółki, w tym obsługa rachunków bankowych (wyciągi bankowe, realizacja transferów)
 • Bieżąca komunikacja ze sponsorami transakcji
Sprawozdawczość finansowa

 • Sporządzanie miesięcznego bilansu, rachunku wyników oraz rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych
 • Sporządzanie okresowych raportów i analiz zarządczych zgodnie z wymaganiami Klienta
 • Przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby sprawozdawczości grupowej (również w j. angielskim)
 • Współpraca z audytorem Klienta
Kim jesteśmy

Doświadczeni księgowi

Genprox dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarze outsourcingu księgowości, kadr i płac oraz podatków i controllingu finansowego. Świadczymy również usługi księgowości dla spółek celowych (SPV) i projektowania infrastruktury i wdrożenia systemów finansowo-księgowych. Nasz zespół legitymuje się m.in. kwalifikacjami brytyjskiego stowarzyszenia ACCA, Doradcy Inwestycyjnego, Biegłego Rewidenta i Radcy Prawnego.

Co wyróżnia Genprox

Model Team Extension

Księgowość i podatki są integralną częścią biznesu. Dlatego oferujemy Tobie unikalny model współpracy polegający na tym, że nasi księgowi pozostają w bliskim kontakcie z Twoim biznesem. Organizujemy okresowe telekonferencje i spotkania celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Jesteśmy przekonani, że taki model współpracy przesądza o naszej konkurencyjności na rynku usług księgowych i mocno podnosi jakość naszych usług.

Co oferujemy

Kontrolowalne procesy

Nasza uwaga koncentruje się wokół procesów i kontroli nad nimi. Oznacza to, że zawsze wiesz co się dzieje i jaki jest status prac wykonywanych na rzecz Twojej organizacji i masz nad nimi pełną kontrolę. Preferujemy aktywny model współpracy zamiast klasycznego outsourcingu. Naszym Klientom oferujemy dostęp 24h na dobę do ich finansów poprzez Pulpit Managera, platformę e-Pracownik oraz FundEquate.com.