|
|
Księgowość i Podatki

Księgowość i Podatki

Napisz do nastekst ksiegowosc

Genprox Biuro Rachunkowe w Warszawie

Księgowość i Podatki

Genprox biuro rachunkowe w Warszawie oferuje prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi standardami (UoR / IFRS), przygotowywanie sprawozdań finansowych, kalkulację podatków oraz usługi kadrowo-płacowe.  Dla Klientów korporacyjnych firma księgowa Genprox oferuje również przygotowywanie sprawozdań grupowych i raportów zarządczych w j. angielskim.  Nasz zespół legitymuje się m.in. członkostwem w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) i Krajowej Izbie Radców Prawnych.

ACCA i KIRP

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Opracowywanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz Polityki rachunkowości
 • Przegląd wszystkich kluczowych procesów i zaprojektowanie optymalnego data flow
 • Wsparcie Klienta w migracji ksiąg rachunkowych i sporządzenie Bilansu Otwarcia
 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi standardami tj. Ustawą o rachunkowości, IFRS/IAS (MSSF/MSR) oraz przepisami podatkowymi na podstawie dokumentów księgowych dostarczonych przez Klienta
 • Przygotowywanie przelewów
 • Współpraca z audytorem Klienta
 • Dostęp online do danych finansowych poprzez Pulpit Managera oraz platformę E-pracownik
 • Opracowywanie analiz zarządczych zleconych przez Klienta
Kalkulacja podatku i rozliczenia

 • Kalkulacja miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT, PCC)
 • Reprezentacja Klienta przed US, ZUS
Sprawozdawczość i Raportowanie Grupowe

 • Sporządzanie miesięcznego bilansu, rachunku wyników oraz rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych
 • Sporządzanie okresowych raportów i analiz zarządczych zgodnie z wymaganiami Klienta
 • Przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby sprawozdawczości grupowej (również w j. angielskim)
 • Przygotowywanie sprawozdań do GUS i Instrastat
Kadry i Płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy)
 • Przygotowywanie standardowych umów o pracę, rozwiązań umów o pracę i świadectw pracy, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP i aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich – wystawianie stosownych skierowań
 • Ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy
 • Rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego
 • Rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników
 • Kalkulacja wynagrodzeń i przygotowywanie list płac dla pracowników etatowych i umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i wysyłka elektroniczna
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA)
 • Kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
Kim jesteśmy

Doświadczeni księgowi

Genprox dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarze outsourcingu księgowości, kadr i płac oraz podatków i controllingu finansowego. Świadczymy również usługi księgowości dla spółek celowych (spv) i projektowania infrastruktury i wdrożenia systemów finansowo-księgowych. Nasz zespół legitymuje się m.in. kwalifikacjami brytyjskiego stowarzyszenia ACCA, Biegłego Rewidenta i Radcy Prawnego.

Co wyróżnia Genprox

Model Team Extension

Księgowość i podatki są integralną częścią biznesu. Dlatego oferujemy Tobie unikalny model współpracy polegający na tym, że nasi księgowi pozostają w bliskim kontakcie z Twoim biznesem. Organizujemy okresowe telekonferencje i spotkania celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Jesteśmy przekonani, że taki model współpracy przesądza o naszej konkurencyjności na rynku usług księgowych i mocno podnosi jakość naszych usług.

Co oferujemy

Kontrolowalne procesy

Nasza uwaga koncentruje się wokół procesów i kontroli nad nimi. Oznacza to, że zawsze wiesz co się dzieje i jaki jest status prac wykonywanych na rzecz Twojej organizacji i masz nad nimi pełną kontrolę. Preferujemy aktywny model współpracy zamiast klasycznego outsourcingu. Naszym Klientom oferujemy dostęp 24h na dobę do ich finansów poprzez Pulpit Managera i platformę e-Pracownik.